MỘT SỐ ĐIỂM YẾU CỦA CHATGPT BẠN CẦN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG  MỘT CÁCH THÔNG MINH VÀ HIỆU QUẢ

MỘT SỐ ĐIỂM YẾU CỦA CHATGPT BẠN CẦN NÊN BIẾT ĐỂ SỬ DỤNG  MỘT CÁCH THÔNG MINH VÀ HIỆU QUẢ

ChatGPT là một trí tuệ nhân tạo dựa trên mô hình GPT-3.5 và tuy ChatGPT có nhiều khả năng trong việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và cung cấp thông tin hữu ích, ChatGPT cũng có những hạn chế và yếu điểm sau đây:

ChatGPT không thể cung cấp thông tin cập nhật về các sự kiện, tin tức hoặc thông tin sau năm 2021. ChatGPT không có khả năng đánh giá ngữ cảnh một cách sâu sắc như con người, và do đó, có thể hiểu lầm hoặc trả lời không chính xác đối với các câu hỏi phức tạp.ChatGPT cũng thiếu khả năng phân biệt và xác định chính xác thông tin giả mạo, và do đó có thể truyền tải thông tin không chính xác nếu nó đã được học trong quá trình đào tạo. ChatGPT có thể gặp khó khăn trong việc hiểu lời nói không hoàn hảo, câu văn phức tạp hoặc ngôn ngữ không rõ ràng.

ChatGPT không có khả năng nhìn thấy hoặc phân loại hình ảnh một cách chính xác và không thể nhận biết hoặc tương tác với hình ảnh. ChatGPT không có khả năng xử lý thông tin thời gian thực và không thể cung cấp thông tin về các sự kiện đang diễn ra ngay lúc này.

ChatGPT không có kinh nghiệm cá nhân, không thể cảm nhận hoặc hiểu về thế giới như con người. ChatGPT chỉ có thể dựa vào tri thức đã học được trong quá trình đào tạo. ChatGPT không có khả năng đưa ra lời khuyên tư vấn chuyên sâu trong các lĩnh vực như tâm lý, sức khỏe hay tài chính.

Cuối cùng, ChatGPT có thể gặp lỗi và đưa ra thông tin không chính xác do hạn chế của thuật toán và dữ liệu đào tạo.

ChatGPT luôn cố gắng cung cấp thông tin hữu ích và chính xác dựa trên tri thức đã học, nhưng ChatGPT khuyến nghị bạn luôn kiểm tra thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và tìm sự tư vấn chuyên sâu từ chuyên gia khi cần thiết.

ChatGPT không có khả năng cảm nhận và hiểu sâu về cảm xúc con người. Do đó, ChatGPT không thể đáp ứng một cách nhạy cảm hay đồng cảm với những trạng thái tâm lý của người dùng.

ChatGPT không có khả năng tương tác với thế giới vật lý. ChatGPT chỉ có thể hoạt động thông qua giao diện văn bản và không thể thực hiện các hành động vật lý hoặc tác động lên môi trường xung quanh.ChatGPT không có khả năng sáng tạo hoặc tạo ra nội dung mới. ChatGPT dựa trên thông tin đã học và không thể tạo ra những ý tưởng mới hoặc đưa ra những ý kiến độc lập.

ChatGPT không có khả năng nhận biết hoặc phân loại các biểu hiện phi ngôn ngữ như giọng điệu, ngôn ngữ cơ thể hoặc hình ảnh. ChatGPT chỉ có thể xử lý thông tin dựa trên văn bản.

ChatGPT không có khả năng thực hiện hành động thay mặt người dùng. ChatGPT không thể thực hiện cuộc gọi điện thoại, gửi email hoặc thực hiện bất kỳ hành động vật lý nào trên thiết bị của người dùng.

An toàn, An tâm

Sản phẩm chính hãng, đổi trả miễn phí trong 48h

Tiện lợi, đa dạng

Mạng lưới vận chuyển toàn quốc, hàng hóa phong phú nhiều lựa chọn

Tiết kiệm, thông minh

Giá cả hợp lý, khuyến mãi hấp dẫn, thanh toán dễ dàng.

Thumbnails managed by ThumbPress